برندگان جایزه پولیتزر ۲۰۱۹ (Pulitzer) اعلام شدند

یادداشت سردبیر: برخی از عکس‌های انتخابی پولیتزر از بخش طبیعت گرافیکی انتخاب شدند. ما مجبور بودیم بعضی از عکس‌ها را قبل از قرار دادن در گالری فیلتر کنیم، اما حتی برخی از تصاویر نگاه کردن به آن ها نیز بسیاردشوار و دلخراش است. لطفا این موضوع را در هنگام مشاهده عکس‌ها در نظر داشته باشید. […]

ادامه مطلب...