Reviewed by دیدنگار on Jul 23Rating: 5.0

تکنیک های عکاسی خبری

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (بدون امتیاز)
Loading...
0

هیچ مطلبی وجود ندارد!

تکنیک های عکاسی خبری:

گزارش های خبری در سطح رسانه های مختلف بدون حضور عکس خبری به تکامل نمی رسد ، ما در آموزش تکنیک های عکاسی خبری سعی نموده ایم که بر اساس روش های نوین آموزشی و پژوهش محور سرفصلی را در راستای هرچه بهتر شدن کیفیت آموزش عکاسی خبری بوجود آوریم.

در این دوره انتظار می رود خواننده مطلب بتواند با مفاهیم خبر و ارزشهای خبر آشنا شده و بتواند در آژانس های خبری به عنوان عکاس خبرنگار مشغول کار شود.