عضویت در سایت

لیست قیمت ها

سایز مات و براق سیلک و متالیک شاسی ۸ میلیمتری شاسی ۱۶ میلیمتری
۱۵*۱۰ ۱۲۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۸۰۰۰
۱۸*۱۳ ۲۲۰۰۰ ۲۷۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۳۵۰۰
۲۱*۱۶ ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰ ۱۶۵۰۰
۲۵*۲۰ ۲۸۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۱۶۵۰۰ ۲۰۵۰۰
۲۰*۳۰ ۳۵۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۱۸۵۰۰ ۲۳۰۰۰
۴۰*۳۰ ۵۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰ ۱۴۵۰۰ ۳۳۰۰۰
۶۰*۴۰ ۹۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۳۶۵۰۰ ۵۲۰۰۰
۷۰*۵۰ ۱۵۵۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰ ۴۷۰۰۰ ۶۹۰۰۰
۷۰*۱۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ۲۵۵۰۰۰ ۸۲۰۰۰ ۱۲۶۰۰۰
تولید کلیپ ۱۵۰۰۰۰ – ۵۰۰۰۰۰
گریم تخصصی ۲۰۰۰۰ – ۳۵۰۰۰
ورودی رایگان

قیمت‌ها به تومان می‌باشند.

برو بالا