تخفیف های میلاد نبی اکرم

 

تخفیف های دیدنگار به مناسبت میلاد نبی اکرم می باشد.

 

کد تخفیف didmilad1 : برای خریدهای بین ۱ تا ۵ میلیون تومان به میزان 20 هزار تومان تخفیف در هر سفارش

کد تخفیف didmilad2 :  برای خریدهای بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان به میزان 30 هزار تومان تخفیف در هر سفارش

کد تخفیف didmilad3 :  برای خریدهای بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون به میزان 50 هزار تومان تخفیف در هر سفارش

کد تخفیف didmilad4 :  برای خریدهای بین ۲۰  تا ۳۰ میلیون به میزان 70 هزار تومان تخفیف در هر سفارش

کد تخفیف didmilad5 :  برای خریدهای بالای ۳۰ میلیون به میزان 100 هزار تومان تخفیف در هر سفارش

1