فریمور جدید X-T30 فوجی‌فیلم حساسیت دکمه Q.Menu را کاهش می‌دهد

فوجی‌فیلم نسخه به روزرسانی شده فریمور خود را برای دوربین بدون آینه X-T30 عرضه کرده است. هدف اصلی ارائه این آپدیت کاهش عملکرد دکمه Q.Menu برای جلوگیری از عمل کردن هنگام برخوردهای احتمالی با دست بوده که همانطور که میدانیم یکی از موردهای بسیار ناامید کننده در مورد این دوربین بود. فوجی‌فیلم می‌گوید که به روزرسانی باعث می‌شود واکنش دکمه کندتر شده و به فشار بیشتری برای عمل کردن آن نیاز باشد. بنابراین احتمال وقوع اشتباهات دکمه Q.Menu را کاهش می‌دهد.

یک بسته به روزرسانی دیگر نیز در ماه ژوئن به شما امکان می دهد که دکمه Q.Menu را دوباره تعریف کرده و سفارشی سازی کنید یا آن را به طور کامل غیرفعال کنید.

ما نسخه جدید فریمور را روی دوربین فوجی‌فیلم X-T30 خود نصب کرده ایم تا عملکرد آن را ارزیابی کرده و ببینیم که آیا واقعا عملکرد دکمه Q.Menu آن نسبت به فشار حساس تر شده یا خیر. در نهایت متوجه بهبود عملکرد آن شدیم.

بهروزرسانی فریمور سیستم عامل از Ver.1.00 به Ver.1.01 شامل موارد زیر است:

  • کارکرد دکمه Q.Menu (منوی سریع) آهسته تر شده و نسبت به فشار حساس تر شده است. این به روزرسانی برای جلوگیری از عمل کردن اتفاقی این دکمه ارائه شده است.

کمپانی فوجی‌فیلم ارائه برنامه جدید به روزرسانی فریمور سیستم عامل را در ماه ژوئن اعلام کرده. این به کاربران اجازه می دهد تا از دکمه Q.Menu به عنوان دکمه Fn استفاده کنند. این بروزرسانی برنامه ریزی شده همچنین کاربر را قادر می سازد تا دکمه Q را غیرفعال کرده و آن را به عنوان یک کلید میانبر در تنظیمات برای عملکرد (Fn) تعریف کند.