• عنوان: چهار هنر عکاسی
  • نویسنده: دومینیک مک آیورلوپس
  • مترجم: حامد زمانی گندمانی
  • سال انتشار: ۱۳۹۶
  • انتشارات: کتاب پرگار
  • موضوع: عکاسی

کتاب چهار هنر عکاسی که اولین اثر از دومینیک مک آیورلوپس در مورد عکاسی می‌باشد در ۳۶۰ صفحه برای افرادی که علاقه‌مند هستند عکاسی را با دید فلسفی بشناسند توصیه می‌شود.
در این کتاب به صورت دقیق و موشکافانه به بررسی عکاسی از نگاه فلسفی پرداخته شده است تا شما بتوانید با دیدگاه‌های مختلف در مورد این هنر مواجه شوید.
کتاب حاضر، با مطالب خود، درگیر رابطه متضادی می‌شود که از نظر شکاکان مابین مزیت شناختی عکاسی و ویژگی هنری آن وجود دارد. بدین طریق، مانع از تاکید بیش از اندازه بر مزیت شناختی عکاسی شده و اجازه نمی‌دهد که تمرکز بر ویژگی شناختی عکاسی روند کلی فلسفه عکاسی را مشخص کند.
این کتاب به ما ثابت می‌کند که مزیت شناختی عکاسی به قیمت از دست‌دادن توانایی‌های هنری تمام نمی‌شود. وجود تعادل و هماهنگی میان این دو عنصر به این بستگی دارد که یک عکاس چگونه از ویژگی‌های هنری عکاسی استفاده می‌کند یا با توجه به گفته‌های لوپس، به این بستگی دارد که یک عکاس چگونه از چهار هنر عکاسی استفاده می‌کند.

 

⭐️ مشاهده فروشگاه اینترنتی دوربین و لوازم عکاسی دیدنگار  ⭐️

دسته بندی ها: