مسابقه عکاسی نوروزنگار

توضیحات کامل استاد قنبرزاده در مورد مسابقه عکاسی نوروزنگار

سرفصل هایی که در این مقاله مورد بررسی قرار می دهیم:

برگزارکننده شرکت دیدنگار, تهیه شده در واحد آموزشی دیدنگار