انواع دوربین های عکاسی

78
انواع دوربین های عکاسی

طبقه بندی دوربین های عکاسی براساس نحوه ی تشکیل تصویر در ویزور

سهیل قنبرزاده، عکاس و مدرس عکاسی
تهیه شده در واحد آموزشی دیدنگار
ارسال نظر

*

code

آخرین رویدادها