دانشجویان محترم عکاسی دانشگاه هنر,

امروز در جلساتی جداگانه، انجمن علمی عکاسی و دکتر مترجم زاده، مدیریت محترم گروه عکاسی همراه با جناب دکتر علی فروغی، مدیریت شرکت دیدنگار، رایزنی هایی در مورد خدماتی همچون: امکان خرید اقساطی دوربین عکاسی و ملزومات عکاسی، نمایشگاه مجازی، خرید آثار از دانشجویان عکاسی و خرید نقد و تحلیل عکس یا تجهیزات عکاسی و مقاله های تخصصی عکاسی، اسپانسرینگ مالی انجمن علمی و نشریه کالوتیپ، به عمل آمد؛که طی روز های آینده بصورت خبرهای کاملی در اختیار دانشجویان عزیز قرار خواهد گرفت.
طی تفاهم نامه اولیه امروز، شرکت دیدنگار تضمین خرید ۲ اثر از دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه هنر را در مسابقه ابنیه تاریخی گالری مجازی این شرکت، حداقل به ارزش دویست هزار تومان بر عهده گرفته است.

مدت زمان شرکت فقط تا ۵ اسفند،

لینک تلگرام گروه این مسابقه

https://t.me/joinchat/

شایان ذکر است،
دانشجویان می توانند در گالری فروش آثار به آدرس زیر مراجعه کرده و عکسهای خود را به منظور ایجاد فرصت برای خودشان بارگذاری کنند.
www.didnegar.ir

دسته بندی ها: