آشنایی با اجزای دوربین عکاسی

138
آشنایی با اجزای دوربین عکاسی

آشنایی با ساختمان دوربین های عکاسی، سهیل قنبرزاده عکاس و مدرس عکاسی

تهیه شده در واحد آموزشی دیدنگار

ارسال نظر

*

code

آخرین رویدادها