فرصت های شغلی

دیدنگار برای تکمیل کادر فروش خود نیازمند استخدام نیروی کار با شرایط زیر است :

شماره تماس: ۰۲۱۷۷۶۱۶۴۳۸ آقای امید

شماره واتساپ : ۰۹۳۹۹۰۹۷۹۹۷

برای استخدام کافیست تا فرم زیر را پرکنید تا با شما تماس حاصل شود.    1