دیدنگار- عکاسی برای عام و خاص ماهنامه دیدنگار
مشترک شوید
به زودی، هرجا که تصویر و هیجان است.

گاهنامه ای از دیدنگار
اگر خواننده سنتی
هستید.

دیدنگارنامه

کاغذ کاهی
اطلاعات خواندنی

فرمی است ساده از خبررسانی دنیای تصویری دیجیتال بر روی کاغذ های کاهی برای این که ببینم، بدانیم و به زبان تصویر همکلام شویم.
نشریه بازیافتی دیدنگار نشریه ای که بازیافت می‌شود.

اگر دانشجوی هنر هستید یا استاد دانشگاه و عکاس حرفه‌ای دیدنگارنامه نشریه شماست. اگه کافه یا گالری هم دارید دیدنگارنامه درعین خواندنی بودن حاوی اخبار و اطلاعات تخصصی است.

خلاصه هرآنکس و هرکجا که با تصویر زندگی می‌کند.

دیدنگارنامه

    دیدنگارنامه به آدرس شما ارسال می‌شود‌‌‌‌‌‌؛ هرکجا که باشید...
    اگر سوالی دارید؟

    تماس بگیرید: ۰۲۱۷۷۶۱۶۴۳۸