• تصویر
  • نام محصول
  • قیمت
  •  
  • نوع هد
  • جنس بدنه سه پایه
  • وزن سه پایه
  • طول بسته شده سه پایه
  • حداکثر ارتفاع
  • نوع قفل پایه ها