عضویت در سایت

کانون عکس دیدنگار

 

کانون عکس دیدنگار با کمک هنرجویان آموزشگاه دیدنگار راه اندازی شد. هدف این کانون حفظ ارتباط موثر بین هنرجویان و مدرسین و همچنین شکل گیری گروه های کاری فعال می باشد.

برگزاری نشست های تخصصی عکاسی ، کارگاه های آموزشی و همچنین سفرهای عکاسی از فعالیت های این کانون است. اعضای این کانون می توانند از مجموعه امتیازات خاص برخوردار شوند. مانند : خرید اقساطی دوربین ، به روز رسانی تجهیزات ، شرکت در کارگاه ها با قیمت های تخفیف خورده ، ایجاد فرصت های شغلی و در آمدزا و…..
کانون عکس دیدنگار در رابطه با توسعه هنری عکاسی و آموزش با سبک های جدید اقدامات خاصی در نظر دارد ؛ به طور مثال تشکیل گروه های عکاسی در شاخه های تخصصی و ارایه مطالب آموزشی و مهارتی توسط اعضای هر گروه. این سبک آموزش کمک می کند تا همه اعضا به صورت فعال در این حیطه مشغول به کسب دانش روز باشند.

فرم عضویت کانون عکس

برو بالا