“منشور حقوق مشتریان دیدنگار “

مشتری محترم حق برخورداری از رفتار صادقانه , منصفانه و قانونمند را دارد ما با شما با ادب احترام و متانت رفتار میکنیم.

در انجام وظایف خود با دقت و سرعت و پرهیز از هر گونه قصور عمدی عمل میکنیم.

صداقت در گفتار و عمل و انجام به موقع تعهدات را برخود مسلم میدانم.

ما با استناد به قوانین و مقررات جاری و معتبر , فعالیت و تصمیم گیری میکنیم.

ما به شرایط خاص شما توجه نموده و در حیطه قانون و اختیارات مشکل گشایی خواهیم نمود مشتری محترم حق کسب اطلاع و راهنمایی را دارد.

در حد امکان شما را راهنمایی نموده و اطلاعات قابل اطمینان در اختیارتان میگذاریم.

تمام دانش , مهارت و امکانات خود را برای جلب رضایت شما بکار میگیریم.

عملکرد ما شفاف بوده و نسبت به آن خود را مسئول و پاسخگو میدانیم بهبود مستمر کیفیت خدمت رسانی ما , حق شماست.

مشتری حق دارد بر اساس نیاز و سلیقه خود نوع سرویس (کالا) را انتخاب نماید و کارشناسان دیدنگار موظف هستند تا با برخورد همراه با متانت و با اطلاعات دقیق مشتری را راهنمایی کنند.

جلب رضایت مشتری سرمایه اصلی ماست و سعی ما بر این است که با سرلوحه قرار دادن شعار اول مشتری خدمت رسانی نماییم.