شرایط بیمه

شرایط بیمه (خدمات طلایی) :

  1. استفاده اشتباه از تجهیزات، سهل انگاری در نگهداری، ضربه و شکست فیزیکی
  2. سوختگی، نیم سوز شدن، دودزدگی، زنگ زدگی و خسارت ناشی از استعمال دخانیات
  3. آتش سوزی، صاعقه و انفجار
  4. القاء الکتریکی، اتصال کوتاه، نوسان ولتاژ برق
  5. حوادث طبیعی نظیر طوفان، سیل و طغیان رودخانه، تگرگ، نشست و رانش زمینبه استثناء زلزله

نکات :

  1. توجه فرمایید کلیه جزییات دستگاه اعم از شماره سریال، مدل و تاریخ با کارت بیمه مطابقت نماید.
  2. به مشتریان محترم توصیه می شود قبل از خرید کالا کلیه عملکرد های اصلی دستگاه را بررسی نمایند.
  3. لوازم جانبی دستگاه اعم از باتری، سه پایه ، کیف و شارژر شامل خدمات نمی شوند.
  4. سرقت، دستکاری و خدشه در هولوگرام، سریال و آسیب های فیزیکی در بدنه که باعث تعویض بدنه گردد شامل بیمه نمی شود.
  5. در صورت بروز مشکلات فوق، ارائه بدنه دوربین الزامی می باشد.

 

فرانشیز و نحوه اجرا:

فرانشیز هر دستگاه غیرقابل تعمیر در طی ماه اول به میزان 30 درصد ارزش دستگاه و به ازای هر ماه 1/5 درصد بعلاوه 200/000 ریال هزینه استهلاک محاسبه می گردد و خسارت پرداخت می گردد.